Loading Likes...

I vår utbildning diskuteras det mycket det här med barns starka och svaga sidor. Hur vi skall arbeta med de starka sidorna, se de starka sidorna och utgå från dem när vi gör upp mål och planer för barnen. Under dagens diskussioner om just detta kom jag att tänka på något som Treier sa under sin föreläsning i Nykarleby: red ut vilka dina styrkor är och arbeta på att utveckla dem ytterligare!

Många gånger får du höra att du behöver arbeta med och tänka på att utveckla dina svagheter. Treier påstår istället att du skall utveckla dina styrkor, för något som är redan är bra kan bli ännu bättre. Tänk om du istället försöker utveckla dina svagheter, de kommer nog inte att komma till samma nivå som dina styrkor. Bättre kanske de blir, men långt ifrån lika bra.

Vi diskuterade detta lite snabbt idag tillsammans med några studiekamrater och insåg att denna syn nog också kan tillämpas på barnen och när vi skall arbeta med deras styrkor. Å visst är det mycket roligare att utveckla och kämpa med något som du redan behärskar och är bra på, än att försöka arbeta med något som inte fungerar så bra.

Fast visst är det bra att känna till sina svagheter också, om inte annat så när du sitter i en anställningsintervju och får frågan vilka är dina svagheter? Knepigt, knepigt, något som tåls att tänkas på.

Share: